กิจกรรมครัวชมทะเล ซีฟูด

 

โครงการอนุรักษ์ คืนความสดใสสู่ท้องทะเล

นอกจากครัวชมทะเลจะเน้นในมาตรฐาน คุณภาพทางอาหารแล้ว
เรายังตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยปฏิบัติตามหลักการอันสร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้แก่
- โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
- บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวและไม้ดอก
 แต่ไม่บดบังทัศนียภาพทางทะเล ยกตัวอาคารขึ้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลอากาศโปร่งสบาย
ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้เองบางส่วน และผักไฮโดร
เพื่อลดการซื้อผักจากตลาดที่อาจมีสารปนเปื้อน คัดเลือกวัตถุดิบที่มีมาตรฐานหรือ
มีตรารับรองเพื่อความมั่นใจในการปรุงให้กับลูกค้า
 

<< ย้อนกลับ

 
 

ครัวชมทะเล

181 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-559 364 โทรสาร : 032-559 365 โทรศัพท์มือถือ : 08-1934-4501, 081-988-9288
เว็บไซต์ สามร้อยยอด รีสอร์ท http://www.samroiyodresort.com ครัวชมทะเล http://www.chomtalay300.com
E-mail : chomtalay300@gmail.com