โปรโมชั่นครัวชมทะเล ซีฟูด

 

กิจกรรมอบรมการถอดก้างปลา และเมนูจากปลานวลจันทร์ โดยประมงจังหวัดฯ และสถานทูตฟิลิปินส์

 วันที่ 27-28 ก.พ. 56 ร้านครัวชมทะเลได้เข้ารับ การอบรมการถอดก้างปลานวลจันทร์และทำเมนูปลาของประเทศฟิลิปปินส์กับประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสถานทูตฟิลิปปินส์เป็นโอกาสที่เราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต้อนรับการเปิดอาเชี่ยน AECที่จะมาถึงในปี 58 นี้
 

<< Back

 
 

ครัวชมทะเล

181 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-559 364 โทรสาร : 032-559 365 โทรศัพท์มือถือ : 08-1934-4501, 081-988-9288
เว็บไซต์ สามร้อยยอด รีสอร์ท http://www.samroiyodresort.com ครัวชมทะเล http://www.chomtalay300.com
E-mail : chomtalay300@gmail.com